กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

ใบสมัครงาน

เครื่องหมาย (*) ต้องทำการใส่ข้อมูล

ไฟล์ Resume(*)(อับโหลดไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)


สวัสดิการพนักงาน บริษัท ไท พลัส ก่อสร้าง

– ประกันสังคม
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ค่าที่พักสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานโครงการ
– ค่าอาหาร สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานโครงการ
– ค่าครองชีพ
– ค่าวิชาชีพ
– ค่าเดินทาง
– ค่าเบี้ยเลี้ยง
– โบนัสประจำปี
– กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
– การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
– เงินกู้บริษัทฯ
– ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์สำหรับผู้จัดการขึ้นไป
– ค่าน้ำมัน และค่าผ่านทาง
– ตรวจสุขภาพประจำปี