บริษัท ไท พลัส ก่อสร้าง จำกัด

ประสบการณ์ และบทเรียนในอดีตทำให้เรามองเห็น โอกาส และการสร้างสรรค์ ผลงาน ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคปัจจุบัน โดยได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ตามความต้องการของลูกค้าที่ว่าผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานในระยะเวลาอันสั้น ภายใต้สโลแกนของ
บริษัทฯ ที่ว่า “We Build For You”

บริการของเรา

รับเหมาก่อสร้าง
– ออกแบบ,ประเมินราคา,ดำเนินการก่อสร้าง ที่เดียวจบ
– บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกร ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
-ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก มืออาชีพ และมีที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และเทคนิค เป็นระดับ วุฒิวิศวกรโยธา ,สามัญวิศวกรโยธา พร้อมให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้า

ต้องการให้เราติดต่อหาท่าน

หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ต้องการให้เราติดต่อหาท่าน

หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง